Korte biografie
Jean-Baptiste Say
Jean-Baptiste Say werd in 1767 in Lyon geboren. Hij is werkzaam geweest als journalist en heeft een eigen bedrijf gehad. Vanaf 1804 heeft hij ook een spinnerij gehad, waardoor hij praktische ervaring als ondernemer heeft opgedaan.2) Hij schreef een handboek waarin hij hij de hoofdlijnen van de klassieke economische theorie uiteenzette. Say trachtte te komen tot een stelselmatige indeling van de klassieke denkbeelden en theorieën. Dit bezorgde hem veel hoofdbrekens daar zowel Smith als Ricardo nogal onsystematisch te werk waren gegaan. In 1803 publiceerde hij zijn eerste boek "Traité d'économie politique" en veel later, in 1829, verscheen zijn "Cours complet d'économie politique pratique". Uit zijn wet: "elk aanbod schept zijn eigen vraag" blijkt dat Say al meer aandacht voor de vraagzijde van de economie had dan zijn tijdgenoten. Zijn naam wordt nog steeds in één adem genoemd met die beroemde wet "Loi des débouchées" (letterlijk vertaald: wet van de afzetmarkten). 6) In 1819 werd Say hoogleraar en in 1832 overleed hij in Parijs.

bronvermelding

 
David RicardoAdam Smith

Andere korte biografieën:

Antoine A. Cournot John M. Keynes David Ricardo
François Quesnay Karl Marx Adam Smith

Lijst met biografieën van beroemde economen


| adressen antiek (e.d.) winkels | diagnostische toetsen economie | digitale verzamelpunt |
| economische begrippenlijst | links | vlooienmarkt kalender | organisatiebureau's |
| uit in eigen land | zoekmachines en startpagina's |