Korte biografie

 

    Gustav Cassel

Gustav Cassel werd in 1866 in Zweden geboren. Hij werd hoogleraar economie aan de universiteit van Stockholm en is een van de beroemste schrijvers op het gebied van de prijzen. In 1899 publiceerde hij een brochure in het Duits, waarin hij de geginselen van de prijstheorie uiteenzette. Daarna verdiepte hij zich in monetaire vraagstukken en verscheen van hem in 1903 "The Nature and Necessity of Interest".
In 1914 verscheen zijn boek "Theoretische SozialŲkonomie". De publicatie was vertraagd door het uitbreken van de eerste Wereldoorlog. In dit boek gaat Cassel uit van het algemene evenwichtsbegrip van Walras. Hij paste dit toe op een groot aantal economische vraagstukken, zoals de internationale handel en de conjunctuurbeweging. Hierbij gaat Cassel over tot enkele vereenvoudigen (ziet af van substitueerbaarheid tussen productiemiddelen) zodat hij over de hoofden van de neoklassieken heen dicht bij de eenvoudige klassieke prijstheorie van Adam Smith komt.
In 1945 is Gustuv Cassel overleden.

bronvermelding

Knut WicksellJohn Bates ClarkAndere korte biografieŽn
:

Antoine A. Cournot John M. Keynes David Ricardo
FranÁois Quesnay Jean Baptiste Say Adam Smith

Lijst met biografieŽn van beroemde economen